05 oktober 2010

Kort kommentar om Statsbudsjettet

Statusbudsjettet innebærer ingen reell vekst for Gran, da kommunen taper mye på omleggingen av barnehagefinansieringen.
Dette innebærer at vi må videreføre effektiviseringsarbeidet for å kunne opprettholde tjenesteproduksjonen på dagens nivå og unngå kutt.

Ingen kommentarer: