03 mars 2011

Adecco-saken viser at vi har en statsminister uten egne meninger

Det mest tydelige i denne saken er at vi har en statsminister som er under et krysspress mellom fagbevegelsens krav om kontroll med, og motstand mot, bruk av private aktører og regjeringens behov for å øke kapasiteten i omsorgssektoren.

Stoltenberg vil ikke kunne greie 15000 nye sykehjemsplasser om han fjerner muligheten til også å bruke private i disse leveransene. Spesielt ikke om han skal ta bort 5000 plasser før han begynner veksten gjennom å ta fra de private utbytteretten.

At statsministeren ikke greier å være både mot og for privatisering er forståelig, men at han ikke greier å formidle det viser at vi har en svak statsminister som sitter på overtid.

Ingen kommentarer: