13 august 2011

Appell ved valgkampåpningen 13. august

Dette valget er ikke - og kan ikke bli - som andre valg. I opptakten til valgkampen ble Norge rammet av et blodig og brutalt angrep på vårt politiske system og på politisk engasjert ungdom på Utøya.

 

De politiske partiene har vært enige om at tragedien skulle føre til en politikkpause før valgkampen. Men samtidig har den gitt ny mening til politikken.

 

Gjerningsmannen ønsket å svekke det norske demokratiet. I årets kommune- og fylkestingsvalg har vi alle muligheten til heller å øke oppslutningen om demokratiet vårt.

 

Høyres visjon er et samfunn med muligheter for alle. Det er et godt utgangspunkt for å møte et slikt angrep som det vi nå har opplevd.

Høyre ønsker mangfold velkommen. Vi har alle et ansvar for å ivareta både det mangfoldet og den friheten som er så viktig for samfunnet vårt.

Dette er en jobb for alle oss som er glad i Norge og som er glad i Gran.

Derfor er det viktig at vi får en reell valgkamp - i respekt for det demokratiet vi ønsker å bevare.

For det er forskjell på politikken, det er forskjell på Knut og Rune, og det der det valget du som velger skal ta.

Høyre vil jobbe for:

- At kommunen skal være til for innbyggerne - ikke omvendt!

- En skole med fokus på kunnskap og åpenhet om resultatene

- Vi vil jobbe mot gjeninnføring av eiendomsskatten

- Vi vil sikre en rask og effektiv saksbehandling med en tydelig "ja"-holdning til ideer og initiativ og at minst mulig brukes på byråkrati og administrasjon

- Vi vil gjennomføre satsingen på kvalitet i omsorgen i Gran og sikre at tjenestene er tilpasset brukerens behov

Derfor er det viktig at vi som er glade i demokratiet slutter opp om valget, og at så mange som mulig benytter stemmeretten.

 

Rune Meier
ordførerkandidat

rune.meier@gmail.com
Mobil: +47 934 80 414

Gran Høyre
gran.hoyre.no

Frihet-Ansvar-Mangfold

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer: