20 august 2011

Så var det denne eiendomsskatten, da

Knut Lehre løfter i Hadeland 17. august og i OA 18. august eiendomsskatten frem som en av de viktigste grunnene til å stemme Ap ved årets valg i Gran. Og det er modig gjort.
Under valgdebatten i TV 2 mandag kveld, gjorde Aps byrådslederkandidat Libe Rieber-Mohn det klart at Ap i Oslo har skrinlagt tanken om eiendomsskatt. Det samme gjorde Jevnakers ordfører før forrige valg. Det hadde vært spennende om også Gran AP og den tidligere eiendomsskattemotstanderen Lehre gjorde en kritisk analyse av behovet.


Ap mener at “en tusenlapp” i året ikke betyr noe, og det hadde vært fint om det var slik. Både Knut Lehre og jeg kjenner mennesker som ikke har noen ekstra tusenlapp å avse, selv om vi begge nok kan betale skatten vår uten store problemer. For eiendomsskatten er en usosial og urettferdig skatt og slår inn uavhengig av inntekt og formue. I tillegg setter den arbeidsplasser i fare.


Høyre har i inneværende periode vært pådriveren for å fjerne eiendomsskatten i Gran, et mål vi har oppnådd. Gjennom effektivisering og bedre økonomisk kontroll er dette gjennomført uten tjenestekutt. Et effektiviseringsarbeid Ap ikke ville være med på. Som en Ap-representant sa det: “Vi vil ikke ha effektivisering, vi vil heller ha eiendomsskatt”.


Om noen skulle være i tvil:
Gjennomsnittet på eiendomsskatten i Høyrestyrte kommuner gått ned med 10 prosent fra forrige kommunevalg, mens den i Arbeiderpartistyre kommuner har økt med 24 prosent. Ap-styrte kommuner har i gjennomsnitt fire ganger så høy eiendomsskatt som i Høyrestyrte kommuner viser tall fra SSB/Kostra.
Rune Meier
ordførerkandidat Gran Høyre

Ingen kommentarer: