26 august 2011

En eldreomsorg som skinner

Det å bo i sitt eget hus er en verdi i seg selv, og det å bli gammel er ingen sykdom. Allikevel er det slik at mange eldre opplever at med alderdom kommer det sykdom og svekkelser som gir utfordringer i utførelsen av daglige gjøremål, og som utfordrer evnen til å greie seg selv. Det skal bli lettere å bo og fungere lengst mulig i sitt eget hjem. Dette er et av målene i OPPTUR-prosjektet i Gran kommune.


Ved å styrke den enkeltes egenomsorgsevne og opplevelse av trygghet tror vi at mange av kommunens eldre som ønsker det skal kunne fortsette å bo hjemme, og ha ektefellen boende hjemme så lenge som mulig. Dette stiller store krav til tilpasning av tjenestetilbudet, slik at valget blir reelt. Det betyr at tilbudet og kapasiteten i hjemmetjenesten må kunne håndtere et større antall hjemmeboende og at det må være god kapasitet til avlastningsopphold i sykehjemmene. I dag er sykehjemsopphold i stor grad eneste mulighet i Gran, og dette er en løsning som både er unødvendig dyr og som gjør at kapasiteten i kommunens sykehjem langt fra er god nok. Mange opplever derfor at det ikke er plass til dem eller deres pårørende når de virkelig har behov for en sykehjemsplass eller et avlastningsbehov.


Gran Høyre står bak de ambisiøse planene i OPPTUR, men i tillegg pålegger vi oss selv en enda sterkere prioritering, for å kunne yte gode tjenester for våre eldre pleietrengende. Vi vil gjøre sektoren mer interessant å jobbe i, ved å gjøre det lettere for sykepleiere å spesialisere og etterutdanne seg. Dette motiverer til karrieretenkning, og kan sørge for flere dyktige ansatte.


Vi mener også at det er urimelig at en skal betale det samme om en får eget rom eller om en blir tvunget til å dele rom med fremmede. Vi vil derfor at eldre som må dele rom mot sin vilje skal betale halv pris. Det er rimelig ovenfor beboeren, og det vil motivere oss til å tilby enerom til alle.

Noen ganger er det viljen det står på. Mange har lovet en eldreomsorg som skinner, og Høyre vil gjøre noe med det.


Rune Meier
Gran Høyres ordførerkandidat

Ingen kommentarer: