06 september 2011

Kunnskap i skolen krever kunnskap om skolen

Fokuset på tester i skolen har blitt kritisert fra flere hold den siste tiden. Høyre vil ha kunnskap i skolen i Gran og da trenger vi kunnskap om skolene våre. En del av kunnskapen er testresultater. Åpenhet om resultater er avgjørende for en opplyst debatt om norsk skole og for å vite hvor det må settes inn ressurser for å bedre elevenes læringsresultater. Offentlig debatt og engasjement om kvaliteten i skolen virker skjerpende. Det er i seg selv et bidrag til økt kvalitet.

Høyre er ikke opptatt av å gjennomføre kartleggingsprøver for kartleggingsprøvenes skyld. Prøver er et viktig virkemiddel for å vite hvor man må legge inn en ekstra innsats for at elevene skal tilegne seg de ferdighetene de skal i løpet av skolegangen. Vi vil bruke resultatene på disse prøvene til å hjelpe de elevene som trenger det mest. Sånn kan vi leve opp til våre løfter om tidlig innsats og tilpasset opplæring.

Hvis jeg blir ordfører i Gran skal jeg øke fokuset på kunnskap i skolen og jobbe videre mot målet om at vi skal være på nivå med de beste skolene i landet. Vi skal ha en lærerstab som er blant de beste i landet. Det er mitt og Høyres mål for skolen i Gran. Det gjelder vår skole, mine og dine barn, de unge i vår kommune.

Rune Meier
Ordførerkandidat, Gran Høyre

 

 

Ingen kommentarer: