06 september 2011

Ja til karakterer i 7. klasse

Høyre vil innføre karakterer på øvre del av barnetrinnet og starte i 7.klasse. Det er en klar anbefaling fra OECD om å styrke vurderingskulturen i norsk skole. Undersøkelser viser at mange barn selv ønsker karakterer i 7.klasse. Dette vil også gjøre overgangen til ungdomsskolen lettere for elevene.

Oslo har tatt initiativ til å be om et forsøk med dette. Det er noe vi også kunne tenke oss å gjøre i Gran. Det blir en forsterket tilbakemelding, hvor du kan gradere litt mer og være mye mer presis enn dagens system.  Barneskolens eldste elever er modne for en veiledende karakter. Elevene fortjener et bedre og tydeligere system for tilbakemelding i barnetrinnet. Et slikt system bil bidra til å gjøre det lettere å tilpasse undervisningen på ungdomstrinnet til hver enkelt elev. Slik kan vi nå målet om at alle skal føle mestring og få utfordringer på sitt nivå. Karakterer i 7. klasse vil bidra til å gjøre overgangen fra barneskole til ungdomstrinnet lettere. Karakterer gir elevene en viktig støtte i deres videre arbeid. Det gjør det enklere for hver enkelt elev å vite hvordan man kan bli bedre. Det er imidlertid viktig å huske at karakterer bør komme i tillegg til en god og utfyllende, skriftlig tilbakemelding!

 

Høyre har et mål om at norsk skole skal ligge i front når det gjelder kvalitet og kunnskap. Norge er et kunnskapssamfunn, med et arbeidsmarked der kompetanse både kreves og belønnes. Høy kunnskap og kompetanse er en forutsetning for å sikre vekst og velferd. En god skole og et konkurransedyktig arbeids- og næringsliv henger tett sammen.  Å stille krav er å bry seg. Vi kan ikke ha lavere ambisjoner på vegne av barna enn det de har for seg selv.

Rune Meier
Ordførerkandidat, Gran Høyre

Ingen kommentarer: