10 mai 2012

Høyres kommentarer til årsmeldingen i Gran kommune

Fremleggelsen av kommunens årsberetning er en spennende sak, og jeg er enig med rådmannen i at mye går bra i Gran.

Økonomisk går det også betydelig bedre enn det som tidligere har blitt varslet, noe som er viktig i den tid vi går inn i, med betydelige planer for fortsatt utbygging, vekst og utvikling i kommunen.

Det er allikevel svært synd om signaler om dårlig økonomi underveis og overraskelser når vi får et bedre resultat, er skuffende. Jeg har flere ganger fra denne talerstolen etterlyst en bedre økonomistyring, og tar derfor en da Capo på det i år. 

Det er jo slik at Tiltak som ikke blir satt i kraft, kanskje er vel så skadelig i lengden - en dårlig rygg som gir høye kostnader i pleie og omsorg, et barn som ikke får nødvendig hjelp fra barnevernet osv. 

Rent politisk er det heller ikke sikkert at en bedre kommuneøkonomi ville gjort posisjonen like ivrige på å gjeninnføre eiendomsskatten. Men, det er nok mer retorisk...

Denne årsmeldingen er på mange måter vitnemålet etter 4 år med ikke-sosialistisk styre i Gran, og det er mye positivt å lese. Det kan jo tyde på at vi gjorde en god jobb.

Det er også positivt at det nye flertallet på mange områder følger opp - med å sette krav til tæring etter næring.  Det er positivt at trepartssamarbeidet har vist at det er mulig å redusere på driften ytterligere uten å forringe tjenestetilbudet. Det er viktig at kommunestyret har styrke nok til å gjennomføre disse, for at vi skal være i stand til å gjennomføre de investeringene som ligger foran oss og en forventet høyere rente i fremtiden, når investeringene skal betales ned.

Høyre kan love, ordfører, at vi vil støtte nødvendige og fornuftige  tiltak, også med vårt utgangspunkt fra opposisjon, selv om de måtte være upopulære. Det er nemlig på tide å ta noen upopulære beslutninger, uavhengig av hvor man eventuelt skal spille Bjørklund cup i fremtiden.

Mange virksomheter leverer resultater som viser overskudd, eller mindreforbruk som det heter på kommunalsk.  Det er bra, jeg skal ikke skryte av enkeltområder her. Allikevel er det skremmende om overskuddet innen skolen primært skyldes syke lærere og at elevene gjennom det ikke får god nok undervisning.

Det er også på en slik dag lett å hovere, jeg skal ikke falle for fristelsen, men vil likevel påpeke veksten i antall besøk på kinoen etter digitalisering.

Det er viktig at vi ikke nå tar av og bruker dette overskuddet til å bevilge penger til nye tiltak, eller tiltak som er ment å bli dekket gjennom eksisterende rammer. Et overskudd må ikke bli en ønskeliste og kommunestyrets behandling en julekveld. Nye tiltak skal primært fremmes gjennom budsjettbehandlingen, det er krevende, men jeg tror nok de tiltakene som lanseres her helt greit kan vente. Derfor kommer ikke Høyre til å støtte enkelte av disponeringsforslagene som ligger i innstillingen, men vi er enige i at det er riktig å styrke reservene så mye som mulig.

Da gjenstår det to forhold som jeg ønsker at skal bli bedre til neste årsmelding:

  • sykefraværet må ned!
  • Og den økonomiske kontrollen må bli bedre, slik at kommunestyret får gode styringsverktøy

Rådmann - som jeg har lest i avisen at er de eneste jeg har lov til å kjenne i kommunen: dette er en årsmelding som viser at mye er bra i Gran. Gjør det til en vane å fremme slike årsmeldinger, også for fremtiden.

Ingen kommentarer: